Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nie jest tajemnicą, ile zarabia prezes

24.10.2013

Autorzy:
Agata Mierzwa

W kontrowersyjnej uchwale z 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 21/13, Biul.SN 2013/8/6) przesądził, iż osoby zatrudniane przez spółdzielnię mieszkaniową są osobami trzecimi, bez względu na to, czy są jednocześnie członkami spółdzielni, co ostatecznie kładzie kres dotychczasowym rozbieżnościom w orzecznictwie. Bez znajomości przepisów trudno jednak się zorientować, jak ważkie to rozstrzygnięcie. Oznacza ono bowiem prawo członków spółdzielni do żądania informacji na temat treści
umów o pracę pracowników spółdzielni – od jej prezesa do sprzątaczki. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przyznaje spółdzielcom prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów
spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. I właśnie o interpretację niedookreślonego pojęcia „osoba trzecia” chodzi w uchwale. Uzasadnienie uchwały nie jest
jeszcze znane, można jednak się domyślać, iż powodem opowiedzenia się przez SN za maksymalnie szerokim rozumieniem pojęcia „osoba trzecia” był cel przepisów. Chodzi bowiem o przyznanie spółdzielcom prawa kontroli wydatków spółdzielni. O ile należy
zgodzić się z ideą przyświecającą prawu kontroli, trudno mimo wszystko nie obruszyć się na zakres ingerencji w prawo do prywatności pracowników spółdzielni, jakie implikuje ta uchwała.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24 października 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP