Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Doktor Samo Zło w prawie pracy

10.10.2013

Autorzy:
Agata Mierzwa

Mogłoby się wydawać, że losy weksla jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy są już przesądzone, gdy w orzeczeniu z 2011 roku. Sąd Najwyższy dokonał wolty w stosunku do wcześniejszej linii orzeczniczej, uznając, że w stosunkach
pracy weksle są nieważne (sygn. akt II PK 159/10, OSNP 2012/7-8/87). Prędko podchwyciło tę argumentację Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kategorycznie uznając je za niezgodne z prawem (stanowisko z 3 kwietnia 2013 r.). Jednak jako że ani nie mamy systemu precedensów (wyroki SN, co do zasady, nie wiążą innych sądów), ani stanowisko resortu pracy nie jest wiążące, życie weksla w środowisku pracy toczyło się więc nadal w niezmienionej formie. W końcu tamę zjawisku postanowili położyć posłowie, wytaczając przeciwko wekslom ciężkiego kalibru działo ustawowe– ostateczny i bezdyskusyjny zakaz stosowania weksli
wpisany jako jedna z zasad prawa pracy w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Projekt pod koniec września został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie i już po wstępnej lekturze wiadomo, że działo strzelać będzie niecelnie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10 października 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP