Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowoczesne metody zarządzania usługami publicznymi

10.09.2013

Autorzy:
Magdalena Zabłocka

Miasta przyszłości powinny w większym stopniu wykorzystywać do zarządzania i oferowania usług publicznych potencjał mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Inteligentne miasto nie dąży do samodzielnego świadczenia usług, lecz stwarza przestrzeń do aktywności obywateli i przedsiębiorców, powierzając istotną część swoich zadań partnerom prywatnym i organizacjom pozarządowym, także w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Aktywnie komunikuje się i konsultuje z mieszkańcami zarówno przy ustalaniu priorytetów rozwojowych (w tym inwestycyjnych), jak i przy określaniu celów wydatkowania środków ze swojego budżetu. Nowe podejście do zarządzania organizmami miejskimi, będąc jednym z wyróżników inicjatyw typu smart, oznacza tworzenie nowego rodzaju systemu funkcjonowania miast, w którym samorząd, określając zadania publiczne i wybierając formę ich realizacji, jednocześnie:
• wyznacza standardy jakościowe i zakładane rezultaty świadczonych
usług;
• jest zainteresowany nie tylko ciągłością usług, lecz także ich efektywnością
ekonomiczną;
• uwzględnia rozwój nowych technologii, w tym wdraża rozwiązania
ekologiczne i efektywne energetycznie.

Źródło: ThinkTank Raport Miasta Przyszłości, 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP