Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Organy i sądy bezzasadnie odmawiały zwrotu daniny

21.08.2013

Autorzy:
Jan Czerwiński

Do września 2010 r. wniosek o oddanie pobranej akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej musiał być złożony przed rozpoczęciem wysyłki towarów. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że wymóg ten naruszał unijne prawo.

Podatek akcyzowy to jeden z obszarów harmonizacji prawa w Unii Europejskiej. Oznacza to, że zasady jego nakładania uregulowane są zasadniczo na poziomie wspólnotowym i funkcjonują w taki sam sposób we wszystkich państwach członkowskich. Tylko na jednym etapie obrotu Jedną z podstawowych zasad podatku akcyzowego jest tzw. zasada jednokrotności opodatkowania. Sprowadza się ona do tego, że akcyza – odwrotnie niż VAT – obciąża tylko jeden etap obrotu. Gdy dany wyrób akcyzowy zostanie raz opodatkowany, zasadniczo nie ma możliwości, aby inny podmiot został dodatkowo zobowiązany do zapłaty akcyzy od tego wyrobu. W obrocie międzynarodowym zasada jednokrotności jest realizowana poprzez system zwrotu podatku. Jak wynika z preambuły do dyrektywy 92/12/EWG (motyw osiemnasty), w przypadku zapłaty akcyzy w jednym państwie członkowskim, a następnie przemieszczenia wyrobu akcyzowego do innego państwa członkowskiego celem dopuszczenia go do konsumpcji w tym drugim państwie, akcyza zapłacona w pierwszym państwie członkowskim powinna zostać zwrócona. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 2 lutego 2012 r. (III SA/Wa 1625/11): „Z przytoczonych postanowień dyrektywy horyzontalnej wynika, że dostawa wyrobów akcyzowych opodatkowanych akcyzą w jednym państwie członkowskim na rzecz podmiotu gospodarczego w innym państwie członkowskim powoduje opodatkowanie tego wyrobu w tym drugim państwie członkowskim.

Źródło: Rzeczpospolita, 21 sierpnia 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP