Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Doświadczenie konsorcjum a członków konsorcjum

27.06.2017

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród wykonawców zamówień publicznych. Niektóre zawarte w nim tezy nie wydają się mieć istotnego znaczenia ze względu na fakt, że zostały przedstawione jeszcze w zakresie obowiązywania starej dyrektywy 2004/18/WE, która została zastąpiona dyrektywą 2014/24/UE (co nie znaczy, że tezy te nie będą miały znaczenia np. dla kontroli zamówień udzielonych na bazie ówczesnych przepisów).

Jednak wśród elementów oddziałujących również na dzisiejsze postępowania, jeden ma znaczenie kluczowe dla wykonawców – chodzi bowiem o doświadczenie zdobywane przez członków konsorcjum, realizujàce zamówienie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załaczonym PDF.

Źródło: Zamówienia Publiczne - Doradca, 6/2017

Bądź na bieżąco z DZP