Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

W sporze z fiskusem podatnik może korzystać z licznych argumentów

24.06.2013

Autorzy:
Jan Czerwiński

Warto odwoływać się od niekorzystnych decyzji podatkowych. Strona dysponuje bowiem szeroką gamą środków służących przekonaniu organu bądź sądu do swoich racji

Spór z organem podatkowym to czasem wynik celowego działania (np. ryzykownej optymalizacji podatkowej) lub niedostatecznej znajomości przepisów. Jednak najczęstszą przyczyną sporów jest stosowanie odmiennej wykładni niejasnych przepisów prawa podatkowego. Urzędy rzadko prezentują poglądy korzystne dla podatnika, a ich działania – szczególnie w dobie kryzysu i malejących wpływów budżetowych – nacechowane są tendencją do profiskalnej wykładni przepisów. Tymczasem z danych statystycznych wynika, że podatnicy, mimo iż niejednokrotnie mogliby dowieść swoich racji, stosunkowo rzadko odwołują się od decyzji organów podatkowych do wyższych instancji czy do sądów administracyjnych. W naszej ocenie podatnicy powinni mieć
świadomość, że w sporach z organami podatkowymi mogą posługiwać się licznymi argumentami, które warto stosować, aby zmienić niekorzystne dla nich stanowisko fiskusa. W zależności od rodzaju sprawy spornej warto odwołać się do przepisów ordynacji podatkowej, konstytucji, traktatów wspólnotowych lub dyrektyw oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Częstokroć istotne są także klasyfikacje statystyczne i ich urzędowe wyjaśnienia.

Źródło: Rzeczpospolita, 24 czerwca 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP