Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Śmieciowa rewolucja: czy falstart jest nieunikniony

15.05.2013

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że wciąż bardzo duża grupa gmin nie rozstrzygnęła przetargów na odbiór odpadów, a wiele jest takich, które w ogóle nie ogłosiły postępowań. Czy samorządy liczą na to, ze jednak nie będą musiały w ogóle ich organizować?

Wprawdzie z ogłaszaniem przetargów na ostatnią chwilę mamy do czynienia nie tylko przy postępowaniach na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ale prawdopodobnie część gmin rzeczywiście liczy na to, że nie będzie musiała ich ostatecznie organizować i zleci te zadania własnym spółkom komunalnym lub zakładom budżetowym. Uważają, że mogą tak zrobić ze względu na głośno komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-107/98 i kolejnych, w których Trybunał przyznał, że gminy mają możliwość wyboru formy organizacji systemu realizacji zadań publicznych i w określonych sytuacjach mogą powierzać wykonywanie tych zadań własnym spółkom komunalnym. Zasadnicza kwestia, która nie została jednak przesądzona w przywoływanych orzeczeniach, dotyczy tego, czy swoboda ta jest niczym nieograniczona, czy też w określonych sytuacjach może podlegać ograniczeniu– jak ma to miejsce w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 15 maja 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP