Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Raport nt. ustawy refundacyjnej - ocena skutków regulacji

08.10.2014

Autorzy:
Michał Czarnuch
Prof. dr hab. Marcin Matczak
Marcin Pieklak

Kancelaria DZP wspólnie z Sequence HC Partners Sp. z o.o. przygotowała raport pt. "Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną”. Raport został przygotowany dla Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA i stanowi ocenę skutków regulacji zawierającą kompleksowe podsumowanie 2,5 letniego funkcjonowania ustawy refundacyjnej.

Współautorami raportu są eksperci z Praktyki Life Sciences naszej kancelarii - dr hab. prof. UW Marcin Matczak, Michał Czarnuch, Marcin Pieklak i Szymon Łajszczak.

W raporcie poddano ocenie ustawę refundacyjną pokazując wpływ regulacji na funkcjonowanie następujących podmiotów:

  • publicznego płatnika
  • pacjentów
  • podmiotów wchodzących w skład branży farmaceutycznej (min. aptek, hurtowni, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, firm farmaceutycznych).

Podstawowym celem raportu jest pokazanie, jak ustawa refundacyjna zmieniła sektor ochrony zdrowia. W związku z tym omówiono: zmiany ekonomiczne (m.in. poprawa sytuacji NFZ, zmiany poziomu dopłat pacjentów do leków), medyczne (m.in. zmiana ordynacji lekarskiej, wprowadzenie nowych leków) oraz proceduralne (oparcie decyzji refundacyjnych na dowodach naukowych). W ramach raportu kompleksowej analizie poddano między innymi następujące kwestie:

  • zakres przedmiotowy ustawy oraz cel jej wprowadzenia
  • budżet lekowy i wydatki na refundację
  • dostęp pacjentów do nowych terapii
  • dostęp pacjentów do farmakoterapii – leki wydawane w aptece na podstawie recepty
  • dostęp pacjentów do farmakoterapii – lecznictwo zamknięte
  • skutki społeczno-ekonomiczne wprowadzenia ustawy dla dystrybucji i przemysłu farmaceutycznego
  • ocena jakości wprowadzonej regulacji.

Drugim celem raportu jest zaproponowanie pewnych zmian, które w naszej ocenie wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie systemu refundacyjnego, co z kolei poprawi dostęp pacjentów do farmakoterapii.

Bądź na bieżąco z DZP