Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Podatnik może być reprezentowany przez kilka osób

10.04.2013

Autorzy:
Paweł Suchocki

W ocenie fiskusa uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa tylko przez jednego z umocowanych wywołuje skutek prawny wyłącznie wobec niego. Takie stanowisko nie znajduje jednak potwierdzenia w obowiązujących przepisach.

Korzystanie przez podatników w trakcie postępowań podatkowych z zastępstwa procesowego nie jest niczym nadzwyczajnym. Równie często zdarza się, że jednego podatnika reprezentuje w trakcie postępowania przed organami podatkowymi kilku profesjonalnych pełnomocników.

Aby działania podjęte przez pełnomocnika były skuteczne, do akt sprawy musi zostać dołączone pełnomocnictwo. Nie musi być to jednak oryginał. Ustawodawca zapewnił bowiem profesjonalnym pełnomocnikom (adwokatom, radcom prawnym oraz doradcom podatkowym) możliwość uwierzytelniania odpisów udzielonych im pełnomocnictw oraz innych dokumentów wykazujących
ich umocowanie. W praktyce zdarza się również, że mocodawca jednym dokumentem pełnomocnictwa upoważnia do reprezentowania kilku pełnomocników. W takiej sytuacji do akt sprawy przy pierwszej czynności procesowej składany jest odpis takiego pełnomocnictwa, uwierzytelniony często tylko przez jednego z pełnomocników. Właśnie ta praktyka wzbudziła zainteresowanie organów podatkowych.

Źródło: Rzeczpospolita, 10 kwietnia 2013
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP