Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 2)

19.12.2012

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Daniel Chojnacki
Dr Wojciech Hartung

Mamy przyjemność przedstawić Państwu drugą część komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (pierwsza część komentarza ukazała się 28 listopada 2012 r., w dodatku Samorząd i Administracja). Komentarz koncentruje się na zagadnieniach prawnych i podatkowych wynikających ze zmian do komentowanej ustawy wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, czyli na problematyce związanej z „rewolucją odpadową”. Pomija natomiast, szeroko komentowane już w piśmiennictwie prawniczym, pozostałe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące innych zagadnień (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nieczystości ciekłych).

Druga część komentarza obejmuje artykuły od 6 do 6s włącznie. Dotyczy więc, w przeważającej mierze, kwestii związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę, w tym w szczególności ze sposobem realizacji zadania gminy polegającego na zorganizowaniu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i, opcjonalnie, od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. Istotnym elementem drugiej części komentarza jest problematyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym do grona autorów komentarza dołączyła Katarzyna Maćkowska, Tax Senior Consultant w Domański Zakrzewski Palinka sp. k., członek multidyscyplinarnego zespołu powołanego w kancelarii ds. doradztwa w zakresie gospodarki odpadami i współautor bloga "DZP dla środowiska" prowadzonego przez ten zespół. Autorami drugiej części komentarza są członkowie zespołu gospodarki odpadami i ochrony środowiska kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.: Katarzyna Kuźma, Daniel Chojnacki, Wojciech Hartung, Katarzyna Maćkowska, Karolina Szymczak, Przemysław Zdrajkowski.

Druga część komentarza uwzględnia stan prawny na 30 listopada 2012 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19 grudnia 2012

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP