Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Indywidualne stawki amortyzacji budynku niemożliwe w przypadku umów quad usum

02.11.2011

Autorzy:
Jan Czerwiński

Umowa quad usum nie stanowi podstawy nabycia środka trwałego, a tym samym podatnik nie może indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjnej dla budynku mieszkalnego, który od dnia przekazania go do użytkowania stanowił jego współwłasność.

W takiej sytuacji nie zostaje spełniona przesłanka nabycia środka trwałego używanego, a brak spełnienia warunku użytkowania środka trwałego przed jego nabyciem, skutkuje brakiem możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. I SA/Gd 1064/10. Istotę sporu pomiędzy podatnikiem a Ministrem Finansów, który odpowiedział na wniosek o indywidualną interpretację prawa podatkowego, stanowiła kwestia ustalenia, czy zawarcie przez współwłaścicieli budynku mieszkalnego umowy o podziale do wspólnego korzystania ma wpływ w sferze praw własnościowych, pozwalając na uznanie, iż w momencie zawarcia umowy quad usum można mówić o nabyciu nieruchomości. WSA w sposób jednoznaczny odpowiedział na powyższe pytanie - umowa quad usum prowadzi jedynie do modyfikacji stosunków wewnętrznych pomiędzy współwłaścicielami w ten sposób, że o ile przed jej zawarciem prawo do współposiadania i korzystania z współposiadanego budynku mieli wszyscy współwłaściciele, o tyle po zawarciu tej umowy prawo to przysługuje jedynie jednej ze stron. Dochodzi, zatem jedynie do modyfikacji wewnętrznych stosunków pomiędzy współwłaścicielami, umowa ta nie wywołuje żadnych skutków na zewnątrz.

Źródło: www.taxfin.pl, 2 listopada
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP