Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy najmu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

11.03.2011

Autorzy:
Grzegorz Sprawka

Na takim stanowisku stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 9 listopada 2010 r. (sygn. I SA/Po 748/10) i odmówił przyznania racji argumentom podatnika. W swoim wyroku sąd zgodził się, że tego typu wydatek nie został wymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Nie jest to jednak wystarczające, aby dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów. W tym celu niezbędne jest dokonanie analizy takiego wydatku w świetle definicji i ogólnych zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z definicją kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. W ocenie sądu w przedstawionym stanie faktycznym wydatek taki nie spełnia tego warunku. Rozwiązanie umowy najmu i wypłata odszkodowania doprowadziły, w ocenie sądu, do likwidacji źródła przychodu (w tym przypadku z tytułu podnajmu nieruchomości). Wydatek ten jest też związany z tym konkretnym źródłem przychodu, a nie całością działalności gospodarczej podatnika. Tym samym nie można twierdzić, że wydatek ten został poniesiony w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu w sytuacji, gdy źródło przychodów z którym ten wydatek był związany w związku z jego dokonaniem przestaje istnieć. Zdaniem sądu, wydatek ten poniesiony jest niewątpliwie w celu ograniczenia straty podatnika, jednakże, przesłanka ta, w świetle aktualnych przepisów, nie stanowi o uznaniu danego wydatku za koszt uzyskania przychodów i odrzucił argumentację podatnika w tym zakresie.

Źródło: www.taxfin.pl, 11 marca 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP