Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

19.05.2017

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

W ostatnim czasie obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony Krajowa Izba Odwoławcza przez literalne stosowanie przepisów ogranicza im taką możliwość – zauważają eksperci.

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (PZP), środki ochrony prawnej odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i skargi na jej orzeczenia do sądu okręgowego, przysługują, co do zasady, wykonawcy. Uprawnienie to zostało również przyznane organizacjom samorządu gospodarczego działającym na podstawie przepisów o izbach gospodarczych, które uzyskają wpis na listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Krąg podmiotów uprawnionych do wpisu na wspomnianą listę jest szeroki, a do dnia dzisiejszego znajduje się na niej 140 organizacji. Wydaje się, że cel wprowadzenia regulacji jest oczywisty. Organizacje takie reprezentują swoich członków i występują w ich imieniu wszędzie tam, gdzie zagrożone są ich interesy. Co warte podkreślenia, interesy członków organizacji, a nie samych organizacji.

W jednej z ostatnich spraw rozpatrywanych przez Krajową Izbę Odwoławczą (sygn. akt KIO 625/17), budzących szersze zainteresowanie ze względu na kwestię dotycząca zamówień in-house, pojawiła się kwestia udziału organizacji samorządu gospodarczego w roli przystępującego po stronie odwołującego kwestionującego możliwość skorzystania przez Miasto Gorzów Wielkopolski z tego instrumentu.

Cały artykuł jest dostępna na stronie: http://www.rp.pl/Opinie/305199988-Samorzad-gospodarczy-w-zamowieniach-publicznych.html#ap-5 

Źródło: Rzeczpospolita, 19 maja 2017

Bądź na bieżąco z DZP