Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wsparcie doradcy prawnego dla projektów pilotażowych PPP

02.06.2011

Autorzy:
Marcin Krakowiak
Magdalena Zabłocka

Rozmowa z Marcinem Krakowiakiem, Radcą Prawnym, Partnerem kancelarii DZP i Magdaleną Zabłocką, Radcą Prawnym, Senior Associate kancelarii DZP.

Jakie są Państwa doświadczenia przy współpracy z samorządami?

DZP posiada wiodącą na rynku praktykę z zakresu realizacji projektów o charakte­ rze publicznym, jak i publiczno-prywatnym, zarówno w zakresie projektów inwesty­ cyjnych,  w  zakresie  infrastruktury  pu­ blicznej (budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej). jak i przedsię­ wzięć związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej (usługi transportu lokalnego). Mamy bogate doświadczenie we wspólpracy z sektorem publicznym. Naszymi klientami są zarówno jednostki samorządu terytorialnego (duże miasta i województwa). jak i spółki komunalne (w szczególności spółki świadczące usługi użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego) . Pracujemy także dla  ministerstw  (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo lnfrastruktury) i urzędów centralnych (Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Forum PPP, 1(14)/2011

Bądź na bieżąco z DZP