Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 1)

28.11.2012

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Daniel Chojnacki
Dr Wojciech Hartung

Oddajemy w państwa ręce pierwszą część komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu wynikającym z ustawy wdrażającej tzw. rewolucję odpadową, tj. ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Autorami komentarza są prawnicy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. posiadający bogate praktyczne doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych z sektora gospodarki odpadami komunalnymi. Doradztwo to świadczone jest w ramach multldyscyplinarnego zespołu, w którego skład wchodzą specjaliści z poszczególnych dziedzin prawa, w tym gespodorki komunalnej, zamówleń publicznych, ochrony środowiska i prawa podatkowego. W ocenie aurorów takie podejście jes uzasadnione specyfiką i stopniem złożoności komentowanej  ustawy.

Komentarz koncentruje się na zagadnieniach prawnych wynikających z ustawy z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i pomija szeroko komentowane już w piśmiennictwie prawniczym pozostale przepisy ustawy o utrzymanlu czystości i porządku w gminach (z pewnymi wyjątkaml dotyczącymi nieczystości ciekłych).

Autorzy zakładają, że komentarz będzie skladal się z trzech części. Pierwsza część obejmuje artykuly do piątego włącznie. Kolejny, tj. art. 6, dotyczy w znacznej mierze problematyki opłat za gospodarowanie odpadami, tę zaś autorzy zamierzają omówić kompleksowo w drugiej części komentarza. 

Komentarz uwzględnia stan prawny na 31 października 2012 r.

Autorami pierwszej części komentarza są członkowie zespołu gospodarki odpadami i ochrony środowiska kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.: Katarzyna Kuźma, partner, Daniel Chojnacki, counsel, Wojciech Hartung, counsel, Karolina Szymczak, assciate, Przemysław Zdrajkowski, assoclate.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 28 listopada 2012

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP