Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zamówienia in-house, czyli co i dlaczego wymaga zmiany

02.04.2019

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Przedstawiony pod koniec stycznia br. projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych w zasadzie powiela dotychczasowe rozwiązania dotyczące zamówień in-house. Ponad dwa lata doświadczeń w tym zakresie pozwoliły na identyfikację praktyk wysoce niepożądanych z punktu widzenia zachowania zasad uczciwej konkurencji i efektywności wydatkowania środków publicznych, które - w naszej ocenie - stanowię o nadużywaniu pozycji dominującej przez podmioty publiczne i które wymagają interwencji ustawodawcy.

Wydawało się, że kwestia ta została właściwe zidentyfikowana, ponieważ już w Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych przedstawionej przez rząd w czerwcu 2018 r., która miała stanowić podstawę dla prac nad nową ustawą, wskazano na konieczność doprecyzowania obowiązujących przepisów w zakresie zamówień in-house. Tymczasem, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, projekt nowego Prawa zamówień publicznych (dalej: nowe Pzp) zawiera jedynie kosmetyczną i oczywistą zmianę dotyczącą obowiązku realizacji zamówienia przez podmiot in-house samodzielnie, tj. bez możliwości angażowania podwykonawców. W naszej ocenie konieczne jest jednak wprowadzenie dalej idących regulacji, których celem będzie wyeliminowanie lub ograniczenie identyfikowanych na rynku nadużyć w stosowaniu tego mechanizmu.

Dalszą część artykułu znajdą Państwo w załączonym pliku PDF.

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji, 04.2019

Bądź na bieżąco z DZP