Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Ustawa o ochronie sygnalistów wkrótce u Prezydenta

Kształt ustawy o ochronie sygnalistów już ostateczny

14 czerwca br. Sejm rozpatrzył senackie poprawki do ustawy o ochronie sygnalistów. Teraz trafi ona na biurko Prezydenta, którego podpis wydaje się być formalnością. Chwilę później ustawa zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy.

Kluczową poprawką zaproponowaną przez Senat oraz przyjętą przez posłów jest usunięcie prawa pracy z katalogu spraw, do których zastosowanie znajdzie ustawa o ochronie sygnalistów. Włączenie naruszeń prawa pracy do systemu zgłaszania nieprawidłowości będzie więc zależało od decyzji pracodawcy.

Po wejściu w życie ustawy, przedsiębiorcy będą zobowiązani ustalić odpowiednią procedurę oraz wdrożyć wewnętrzne kanały zgłoszeń naruszeń prawa dające pracownikom i innym osobom związanym z firmą (np. praktykantom czy wolontariuszom) możliwość zgłaszania nieprawidłowości, jakie zauważyli.

Pracownikom i innym osobom związanym z firmą, jak też osobom z nimi powiązanym, będzie trzeba zapewnić poufność i ochronę przed działami odwetowymi w związku z dokonanymi zgłoszeniami, takimi jak np. zwolnienie z pracy. Wyznaczona przez firmę osoba będzie z kolei musiała nabyć niezbędne kompetencje do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenia postępowań wyjaśniających.

Jakie kroki powinienem teraz podjąć?

Rekomendujemy weryfikację liczby osób współpracujących lub posiadania statusu szczególnego podmiotu prawnego. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia lub współpracuje z co najmniej 50 osobami albo posiada status szczególnego podmiotu prawnego powinien:

  • opracować lub dokonać przeglądu istniejących procedur zgłaszania nieprawidłowości, aby zapewnić ich zgodność z ustawą o ochronie sygnalistów,
  • odpowiednio zintegrować istniejące kanały zgłaszania nieprawidłowości – tak, aby pracownicy i współpracownicy wiedzieli co, gdzie i w jaki sposób mogą zgłaszać,
  • wybrać odpowiednie narzędzia do przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji i rozpatrywania,
  • zdecydować, komu powierzy obowiązki związane z obsługą systemu zgłaszania nieprawidłowości – czy obowiązki te ma wykonywać wskazana osoba lub dział samodzielnie, czy też przy wsparciu podmiotu zewnętrznego,
  • zaprojektować i przeprowadzić kampanię informacyjną adresowaną do pracowników i współpracowników, a także zapewnić im odpowiednie, cykliczne szkolenia,
  • być przygotowanym na udzielanie sygnalistom niezbędnego wsparcia.

W DZP zapewniamy naszym klientom pomoc w zaprojektowaniu i całościowym wdrożeniu rozwiązań zgodnych z nową ustawą, a także wsparcie w procesie przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia postępowań wyjaśniających i podejmowania działań następczych.

Na życzenie klienta, zapewniamy także zindywidualizowany dostęp do autorskiej platformy do obsługi zgłoszeń Zgłaszam.to!, stworzonej przez spółkę DZP Compliance we współpracy z Microsoft.

Ile mam czasu na wdrożenie przepisów ustawy o o chronie sygnalistów?

Prace nad wdrożeniem warto zacząć już dziś

Kluczowe dla przedsiębiorców przepisy ustawy o ochronie sygnalistów wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Szacujemy, że termin ten wypadnie na przełomie września i października br.

Niewdrożenie przepisów ustawy zagrożone będzie grzywną lub pozbawieniem wolności nawet do 3 lat.

Pełną treść alertu można pobrać również w formie pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP