Radca Prawny, Partner

Praktyka

Rynki Kapitałowe i Instytucje Finansowe

Specjalizacje

Prawo spółek
Rynki kapitałowe
Sprawy arbitrażowe

 

Doświadczenie

 • specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego i handlowego, papierów wartościowych oraz prywatyzacji

 • doradza w sprawach arbitrażowych i problematyce ładu korporacyjnego w spółkach akcyjnych

 • arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, członek Rady Arbitrażowej tego Sądu, arbiter i pełnomocnik w wielu zagranicznych procesach arbitrażowych

 • w latach 90-tych doradca wielu agend rządu polskiego w dziedzinie prawodawstwa gospodarczego m.in. współautor projektów ustaw o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, obrocie papierami wartościowymi, narodowych funduszach inwestycyjnych

 • autor komentarzy do ustaw o spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

 • były Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, honorowy członek Giełdy, współtwórca regulaminu giełdowego obrotu papierami wartościowymi
 • były arbiter Sądu Arbitrażowego przy Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, były przewodniczący tego Sądu
 • były przewodniczący Komitetu Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance

 • do września 2012 roku profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca prawa spółek i prawa papierów wartościowych

Wybrane publikacje

Organizacje

 • członek Rady Głównej Instytutu Allerhanda

 • członek Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów

 • członek Rady Programowej CARS

 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie