Tomasz Jamróz

Senior Associate

+48 22 557 76 40     tomasz.jamroz@dzp.pl
  • Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych.
  • Doradza klientom zarówno na etapie przedprocesowym, sądowym, jak i egzekucyjnym.
  • Reprezentuje klientów zarówno przed sądami powszechnymi, jak również arbitrażowymi, w tym m.in. w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Jest pełnomocnikiem w licznych sporach dotyczących odpowiedzialności deliktowej oraz sporach powstałych na tle zobowiązań umownych, w tym dotyczących roszczeń odszkodowawczych.
  • Doradza klientom z branży budowlanej, motoryzacyjnej, inwestycyjnej, rolnej oraz hodowlanej.
  • Współautor publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz autor licznych komentarzy do orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP