Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów

09.03.2020

Autorzy:
Paweł Lewandowski
Dr Bartosz Karolczyk
Paweł Paradowski
Anna Ciepla
Tomasz Jamróz
Natalia Boluk

W ostatnim czasie ukazała się publikacja autorstwa specjalistów z Praktyki Postępowań Spornych - Natalii Boluk, Anny Ciepli, Tomasza Jamroza, Bartosza Karolczyka, Pawła Lewandowskiego oraz Pawła Paradowskiego, która stanowi komentarz do doniosłych z punktu widzenia praktyki prawa zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 04.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 ze zm.), najbardziej istotnych z punktu widzenia praktyki prawa.

Publikacja prezentuje praktyczne podejście do nowych wyzwań związanych z doradztwem prawnym w sprawach sądowych (cywilnych i gospodarczych), poparte w niezbędnym zakresie dorobkiem orzecznictwa i doktryny. Omówione zostały w niej takie zagadnienia, jak:

  • nadużycie prawa procesowego,
  • wyłączenie sędziego,
  • postępowanie pojednawcze,
  • obrona przed żądaniem pozwu,
  • zarzut potrącenia,
  • powództwo wzajemne,
  • koncentracja materiału procesowego,
  • postępowanie przygotowawcze,
  • dowody i postępowanie dowodowe,
  • postępowanie gospodarcze.

Ponadto czytelnicy znajdą w publikacji praktyczne wskazówki dotyczące m.in. właściwej reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym w świetle zmodyfikowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności przygotowania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej albo pozwu, a także rozważania, które będą pomocne w przypadkach zbyt restrykcyjnego stosowania przez sądy instytucji prekluzji procesowej.

Publikacja dostępna jest do zakupu pod linkiem.

Bądź na bieżąco z DZP