Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Recepta na dobrą reputację - zasady zgodności i komunikacja

08.04.2016

Wczoraj, 7 kwietnia, mieliśmy przyjemność spotkać się z przedstawicielami środowiska compliance podczas, zorganizowanej wspólnie z Lighthouse Consultants, konferencji "Compliance jako narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją". W czasie konferencji zaprezentowaliśmy nasz najnowszy raport "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej".

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI Z KONFERENCJI

Według badań Światowego Forum Ekonomicznego, ponad 25% wartości rynkowej firm jest pochodną ich reputacji. Wbrew powszechnej percepcji, najczęstsze źródła kryzysów to nie wady produktów, awarie czy protesty konsumenckie. Najbardziej powszechne przyczyny problemów reputacyjnych mają dziś związek z łamaniem prawa i działaniem niezgodnym z etyką. Sprawdzonym sposobem na zapobieganie tego typu praktykom jest realizacja programów compliance w połączeniu z systemowym podejściem do komunikacji kryzysowej.

Coraz szybsze tempo zmian, nowe rynkowe trendy, działania konkurencji i regulatorów, a także zmieniające się oczekiwania społeczne sprawiają, że firmy funkcjonują w coraz mniej przewidywalnym otoczeniu. Starając się sprostać stawianym przed nimi oczekiwaniom nierzadko wybierają drogę "na skróty", omijając przepisy lub normy. Droga ta najczęściej prowadzi jednak na skraj kryzysu. Potwierdzają to badania Institute for Crisis Management, z których wynika, że tzw. przestępczość białych kołnierzyków stanowi przyczynę aż 20% wszystkich kryzysów, z którymi muszą się mierzyć przedsiębiorstwa.

Jak zauważa dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, tematyka przeciwdziałania przestępczości gospodarczej w firmach jest w ostatnim czasie bardzo często przedmiotem debaty publicznej w Polsce, co niestety potwierdza powszechność tej formy łamania prawa. – Współczesne organizacje muszą nauczyć się skutecznie i efektywnie zarządzać ryzykiem związanym z tego typu zjawiskami oraz wdrażać programy, które pozwolą zapobiegać, wykrywać i odpowiednio reagować na ewentualne naruszenia ze strony pracowników czy partnerów biznesowych – uważa mecenas Gajewska-Kraczkowska.

Tę myśl kontynuuje dr Anna Partyka-Opiela, Senior Associate w kancelarii DZP. - Biorąc pod uwagę jak wiele w kontekście zachowania zgodności z prawem zależy od pracowników firm, których z całą pewnością nie da się skontrolować na każdym etapie ich działalności, kluczowym aspektem staje się zbudowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej opartej na zasadach etyki. Ważne jest także wdrażanie odpowiednich procedur oraz mechanizmów służących edukacji, prewencji, wykrywaniu, raportowaniu oraz mitygacji konsekwencji związanych z działaniem wbrew obowiązującym przepisom prawa.

Wymierne rezultaty przynoszą w tym obszarze programy compliance, pomagające w zapewnieniu zgodności z regulacjami prawnymi i normami etycznymi. Odgrywają one także coraz większą rolę w budowaniu reputacji firm. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez Lighthouse Consultants i kancelarię DZP wśród przedstawicieli kadry zarządzającej międzynarodowych korporacji i czołowych polskich przedsiębiorstw . Aż 87% ankietowanych uważa, że wdrożenie polityki compliance może wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy. Podobny odsetek respondentów twierdzi, że naruszenie zasad compliance stanowi kluczowe ryzyko dla trwałego, negatywnego postrzegania przedsiębiorstwa i jego kadry zarządzającej.

Eksperci specjalizujący się w ochronie reputacji wskazują, że samo wdrożenie programu compliance, bez jego odpowiedniej komunikacji to zdecydowanie za mało. Aby programy compliance spełniały swoją rolę, powinny być regularnie komunikowane w całej organizacji. – O komunikacji "kultury zgodności" należy myśleć jak o integralnej części całego procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Ważne jest, aby spójne i dostosowane do poziomu zarządzania komunikaty trafiały do pracowników na wszystkich poziomach organizacji. Tylko w ten sposób zasady zgodności będą mogły zostać odpowiednio zrozumiane przez pracowników i zaakceptowane jako ich własne – wyjaśnia Przemysław Mitraszewski, Managing Partner w Lighthouse Consultants.

Menedżerowie firm powinni zawczasu pomyśleć także o opracowaniu i skutecznym wdrożeniu strategii komunikacji kryzysowej. Tylko takie podejście pozwoli odpowiednio szybko i skutecznie reagować na negatywny splot wydarzeń i sprawnie zarządzać problemami wizerunkowymi w przypadku złamania zasad zgodności. – Kryzys to prawdziwy sprawdzian dojrzałości organizacji – test jej wartości, przywództwa i sprawności działania w sytuacji, gdy nie ma miejsca na błędy. Każde działanie podjęte w sytuacji kryzysu jest uważnie obserwowane przez interesariuszy i trwale kształtuje ich opinie o firmie – zwraca uwagę Przemysław Mitraszewski.

Więcej informacji na temat compliance i ochrony reputacji firmy przed zagrożeniami związanymi z brakiem zgodności w raporcie "Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej" przygotowanym przez ekspertów kancelarii DZP i Lighthouse Consultants.

Bądź na bieżąco z DZP