Czy partner prawny może być ekspertem w mojej branży?

Salwador Milczanowski dołącza do zespołu compliance

Nowy counsel w zespole compliance

01.07.2020

Z przyjemnością informujemy, że 1 lipca 2020 r. do zespołu compliance DZP, na stanowisko counsela, dołączył Salwador Milczanowski.

Salwador jest adwokatem z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w kwestiach compliance oraz w zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością osobistą kadry zarządzającej, w szczególności z perspektywy prawa karnego i karnego skarbowego.

Prowadzi projekty w zakresie przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym i praktykom korupcyjnym oraz wdrażania narzędzi współpracy z sygnalistami, oceny i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, porządkowania odpowiedzialności wewnątrz organizacji oraz innych zagadnień związanych z zapewnieniem zgodności. Wdraża również wymogi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML /CFT) w instytucjach niefinansowych oraz prowadzi wewnętrzne audyty, śledztwa i postępowania wyjaśniające.

Dołączenie Salwadora wpisuje się nie tylko w dynamiczny rozwój zespołu compliance, ale również w aktualny trend rynkowy. Świadomość korzyści płynących z wdrażania narzędzi compliance wyraźnie wzrasta wśród polskich przedsiębiorców, na co wpływ ma również przyrost regulacji w tym obszarze. Dobrym przykładem są tutaj przepisy AML / CFT, czy też nadchodzące wymogi dotyczące współpracy z sygnalistami. Wśród nowych wymogów i sankcji szczególnie istotna jest również kompetencja dotycząca zarządzania ryzykiem odpowiedzialności osobistej kadry zarządzającej – podkreśla Anna Partyka-Opiela, partner i szef zespołu compliance DZP.

Bądź na bieżąco z DZP