Czy partner prawny może być ekspertem w mojej branży?

Do DZP dołącza Rafał Grochowski wraz z zespołem

Do DZP dołącza Rafał Grochowski wraz z zespołem

01.03.2021

Z przyjemnością informujemy, że z początkiem marca do grona Partnerów DZP dołączył Rafał Grochowski. Wraz ze swoim zespołem wzmocni Praktykę Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych prowadzoną przez Andrzeja Foltyna, Partnera i Szefa Praktyki oraz Magdalenę Skowrońską, Partnera.

Rafał jest uznanym specjalistą w doradztwie prawnym w obszarach: rynków kapitałowych, projektów infrastrukturalnych i energetycznych, a także papierów wartościowych i spółek publicznych. Wielokrotnie wspierał polskie i zagraniczne banki w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw oraz emisji instrumentów dłużnych. Doradzał także w licznych transakcjach leasingu nieruchomości i leasingu zwrotnego nieruchomości, a także przy restrukturyzacji długu przedsiębiorstw.

Wraz z Rafałem do DZP dołączyły również:

  • Anna Kuczewska, Senior Associate – specjalizuje się w doradztwie prawnym w obszarze bankowości transakcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów infrastrukturalnych. Doradza w transakcjach emisji długu, w których reprezentuje zarówno instytucje finansowe, jak i emitentów. Obsługuje jednostki samorządu oraz spółki komunalne w zakresie projektów infrastruktury transportowej, mieszkaniowej, sportowej, a także obiektów użyteczności publicznej.
  • Martyna Komorniczak, Associate – specjalizuje się w doradztwie prawnym w obszarach: bankowości transakcyjnej, usług finansowych, rynków kapitałowych oraz restrukturyzacji. Doradza bankom, instytucjom finansowym, funduszom private equity, polskim i zagranicznym przedsiębiorcom i inwestorom instytucjonalnym oraz jednostkom samorządu terytorialnego.
  • Joanna Sępkowska, Associate – specjalizuje się w doradztwie prawnym w obszarach: rynków kapitałowych, projektów infrastrukturalnych i energetycznych, zasobów naturalnych, papierów wartościowych i spółek publicznych. Doradza na rzecz polskich i zagranicznych banków, w szczególności w zakresie projektów infrastrukturalnych oraz emisji instrumentów dłużnych.
  • Anna Sienkiewicz, Associate – specjalizuje się w doradztwie na rzecz instytucji finansowych oraz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych. Doradza w transakcjach finansowania spółek w drodze kredytu bankowego oraz za pomocą emisji instrumentów dłużnych.

Kierowany przez Rafała zespół finansowania infrastruktury i emisji długu specjalizuje się w kwestiach dot. finansowania projektów typu project finance, inwestycji infrastrukturalnych w sektorze państwowym i komunalnym oraz w transakcjach z udziałem inwestora prywatnego, jak również w obszarze finansowania nieruchomości.

W ostatnich latach zespół doradzał przy takich projektach jak finansowanie portów lotniczych, środków transportu publicznego, obiektów związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodną, finansowanie budowy obiektów sportowych, infrastruktury mieszkaniowej i placówek medycznych.

Cieszę się, że dołączył do nas uznany ekspert, Rafał Grochowski wraz z zespołem - jest to znaczące wzmocnienie potencjału naszej firmy” – komentuje Krzysztof Zakrzewski, Partner Zarządzający.

Dzięki temu transferowi będziemy mogli zapewnić naszym klientom pełne spektrum usług związanych z finansowaniem projektów infrastrukturalnych” – zauważa Andrzej Foltyn, Partner, Szef Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych.

Bądź na bieżąco z DZP