Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Barometr legislacyjny - raport za II półrocze 2009

01.02.2010

Kolejny raz w ramach współpracy Programu Ernst & Young Sprawne Państwo z Obserwatorium Środkowoeuropejskim na LSE powstał raport prezentujący analizę wykonania programu prac legislacyjnych polskiego rządu w drugiej połowie 2009 roku. Współautorami projektu są prawnicy z naszej kancelarii - dr Marcin Matczak i dr Tomasz Zalasiński.

Trudna sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna znalazła swoje odbicie w skuteczności wykonania planu legislacyjnego rządu. W porównaniu z I połową 2009 r. rząd wykazał się mniejszą skutecznością w realizacji zamierzeń prawodawczych, należy jednak zauważyć, że prace legislacyjne w resortach, a także na etapie uzgodnień i komitetów postępowały w sposób bardziej planowy niż w poprzednim półroczu.

Bądź na bieżąco z DZP