Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Legislacja cyfrowa - nowe daniny

23.07.2020

Autorzy:
Joanna Wierzejska
Grzegorz Sprawka
Tomasz Leszczewski
Dr Anna Hlebicka-Józefowicz
Gniewomir Wycichowski-Kuchta

Nowe daniny w sektorze usług cyfrowych

Od 1 lipca br. obowiązuje tzw. „podatek” streamingowy, czyli podatek od przychodów pochodzących m.in. z reklam online, reklam profilowanych i niektórych usług cyfrowych. Polski podatek streamingowy jest formą podatku cyfrowego, którego wprowadzenie zapowiada Unia Europejska.

W ramach UE trwają bowiem prace nad wprowadzeniem jednolitego podatku cyfrowego, czyli opodatkowania zysków z działalności cyfrowej. Prace te przyspieszyły ostatnio w związku z epidemią COVID-19 oraz wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z prac nad wprowadzeniem globalnego podatku cyfrowego na poziomie OCED. Niektóre państwa członkowskie Unii wprowadziły już w tym zakresie własne rozwiązania krajowe. We Włoszech i Austrii podatek cyfrowy obowiązuje od 1 styczna br., w Wielkiej Brytanii od 1 kwietnia br., we Francji wejdzie w życie 26 lipca 2020 r., a na Węgrzech jego pobór rozpocznie się w 2022 r. Prace legislacyjne trwają też obecnie w Czechach, Hiszpanii i Słowacji.

Polski Minister Finansów, Tadeusz Kościński zadeklarował, że jeśli prace unijne nie dadzą wymiernych efektów do końca bieżącego roku, Polska wprowadzi podatek cyfrowy niezależnie od decyzji UE.

Przychody z nowych podatków mają być przeznaczone na finansowanie działań pobudzających gospodarkę, dotkniętą kryzysem związanym z pandemią koronawirusa.

„Podatek” streamingowy

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. „Tarcza 3.0”, zwana również „Tarczą Schreibera”) wprowadziła do Ustawy o kinematografii „podatek” streamingowy w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z wszelkich opłat za dostęp do audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych.

Do uiszczenia „podatku” streamingowego zobowiązane są „podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie”. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące świadczenia usług audiowizualnych, nie można wykluczyć, że „podatek” powinny zapłacić nie tylko serwisy streamingowe i VOD (udostępniające filmy, seriale, teledyski muzyczne), ale też inne serwisy, które udostępniają różnego typu multimedia na żądanie i czerpią zyski z reklam, w tym w szczególności wydawnictwa i portale internetowe. To, czy w danym przypadku działalność taka podlega „opodatkowaniu” będzie zależało m.in. od sposobu prezentacji i dystrybucji swoich treści przez te podmioty. Analiza w tym zakresie może okazać się kluczowa do ustalenia obowiązku „podatkowego” ciążącego na tych podmiotach.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli przedsiębiorca posiada siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wysokość opłaty ustala się na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP