Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Ochrona sygnalistów a zamówienia publiczne

06.12.2021

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Anna Partyka-Opiela

17 grudnia mija termin na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. sygnalistów. Dyrektywa zostanie implementowana do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, której projekt został opublikowany 18 października 2021.

Zakres przedmiotowy dyrektywy obejmuje także obszar zamówień publicznych. Oznacza to, że od 17 grudnia osoby, które zgłoszą w firmie nieprawidłowości w działaniu zamówień publicznych będą mogły korzystać z ochrony przewidzianej w przepisach o sygnalistach. Dodatkowo projektowane polskie przepisy wdrażające unijną dyrektywę przewidują, że będzie to dotyczyło także nieprawidłowości w zamówieniach wykraczających poza stosowanie PZP, czyli poniżej progu zamówieniowego.

O tym, jakie regulacje w zakresie zamówień publicznych wprowadza Dyrektywa oraz jak się na nie przygotować, można przeczytać w załączonym alercie.

Bądź na bieżąco z DZP