Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Czy proponowane zmiany w regulacji lobbingu będą miały wpływ na branżę farmaceutyczną?

22.01.2018

Autorzy:
Michał Czarnuch
Marcin Pieklak

Trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego, która oprócz zmian dotyczących dostępu do informacji publicznej, składania oświadczeń majątkowych czy ochrony sygnalistów, zmienia również przepisy o lobbingu, znacząco rozszerzając zakres ich zastosowania. Projekt, budzący wiele kontrowersji, został przekazany (po powtórnych konsultacjach publicznych) do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Obecnie lobbing regulowany jest ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa i odnosi się jedynie do działań prowadzonych w toku postępowania legislacyjnego. Kluczową zmianą wprowadzoną w projekcie ustawy o jawności życia publicznego jest rozszerzenie pojęcia lobbingu o działalność nie tylko wpływającą na proces stanowienia prawa, ale również jego stosowania – np. wydawania decyzji administracyjnych czy wydatkowania środków publicznych.

W załączonym PDF przedstawiamy pełną treść naszego alertu. 

Bądź na bieżąco z DZP