Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Raport DZP dot. tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego

02.04.2015

2 lutego został opublikowany raport regulacyjny sporządzony przez zespół kancelarii DZP pod przewodnictwem Marcina Matczaka, Tomasza Zalasińskiego oraz Michała Czarnucha na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej. Raport zawiera efekty analizy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej tzw. pakiet onkologiczny i kolejkowy, w zakresie jej zgodności z Konstytucją RP.

Przeprowadzona analiza wykazała wiele sprzeczności z Ustawą Zasadniczą zarówno w procesie przygotowywania nowych przepisów, konsultacji, uchwalania, jak i wdrażania zmian. Ponadto w ramach analizy, w rozdziale dotyczącym Oceny Skutków Regulacji, wskazano na występujące obecnie oraz przewidywane negatywne następstwa funkcjonowania pakietu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

2 kwietnia, w czwartek, w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca wyniki raportu. W spotkaniu udział wzięli autorzy raportu - Tomasz Zalasiński i Michał Czarnuch oraz Prezes NRL Maciej Hamankiewicz i Wiceprezes NRL prof. Romuald Krajewski.

Bądź na bieżąco z DZP