Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Spór dot. użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

03.05.2015

Autorzy:
Lech Żyżylewski
Piotr Gołaszewski

Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem doradzała Ambasadzie Malezji w sporze z m.st. Warszawa dotyczącym użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w centrum Warszawy, zakupionej przed laty z przeznaczeniem na cele dyplomatyczne.

Sąd Okręgowy uwzględnił prawomocnie powództwo Malezji po kilkuletnim procesie, w którym występowały skomplikowane, a nierzadko precedensowe, zagadnienia ze styku publicznego prawa nieruchomości, prawa cywilnego (materialnego i procesowego) oraz prawa dyplomatycznego (czyli problemy proceduralne i merytoryczne dotyczące nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele dyplomatyczne). W zagadnieniach tych Praktyka Nieruchomości DZP jest szczególnie wyspecjalizowana, korzystając m.in. z doświadczeń nabytych przy okazji prowadzenia głośnego sporu nieruchomościowego przeciwko Republice Serbii oraz obsługi nieruchomościowej świadczonej na rzecz Ambasady Portugalii w Warszawie.

Ambasadzie Malezji z ramienia DZP doradzali Lech Żyżylewski, Partner, oraz Piotr Gołaszewski, Associate.

 

Bądź na bieżąco z DZP