Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

W sierpniu 2015 r. główny konkurent Kompanii Piwowarskiej SA, Grupa Żywiec SA, uzyskała od Sądu Okręgowego zabezpieczenie roszczeń na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, m.in. przez zakaz wprowadzania do obrotu piw smakowych w określonym opakowaniu (puszka oraz wielopak). DZP w tym sporze z sukcesem reprezentowało Kompanię Piwowarską. Nasi eksperci złożyli zażalenie od postanowienia Sądu Okręgowego i pod koniec listopada Sąd Apelacyjny uznał zażalenie za zasadne i zmienił postanowienie sądu niższej instancji. W ten sposób, wniosek o udzielenie zabezpieczenia w całości oddalił.

Wnioskodawca zarzucał naszemu klientowi celowe wprowadzenia w błąd konsumentów co do producenta oraz tzw. pasożytnicze naśladownictwo, czyli umyślne upodabnianie opakowania swojego produktu do produktu wnioskodawcy, celem korzystania z pozytywnych skojarzeń utrwalonych wśród konsumentów. W zażaleniu prawnicy DZP zgłosili zarówno zarzuty formalne, jak i odnoszące się do meritum. Istotnym elementem zażalenia było przedstawienie działalności Kompanii Piwowarskiej, jak i użytkowanych przez nią właściwych znaków towarowych, w perspektywie historycznej. Ważne było również naświetlenie genezy opakowania, które rzekomo naruszało prawa wnioskodawcy.

Ponadto dokonaliśmy ogólnej, jak i szczegółowej analizy opakowań obu produktów. Wyniki tej analizy nie potwierdzały twierdzeń wnioskodawcy. Dodatkowo wskazaliśmy, iż zabezpieczenie roszczeń jest nadmiernie uciążliwe i prowadzi de facto do ograniczenia konkurencji na kilka lat. Zażądaliśmy również pobrania od strony przeciwnej kaucji w wysokości ponad 22 mln PLN na zabezpieczenie roszczeń powstałych w wyniku wykonania zabezpieczenia.

Sprawę prowadził zespół prawników DZP pod kierownictwem Pawła Lewandowskiego, Partnera w Praktyce Postępowań Spornych. W doradztwo zaangażowani byli także dr Bartosz Karolczyk, Associate w Praktyce Postępowań Spornych i Jarosław Konecko, Senior Associate w Praktyce IP&TMT.

Bądź na bieżąco z DZP