Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie roszczeń uzupełniających

19.04.2017

Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem reprezentowała miasto stołeczne Warszawa przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej rozstrzygnięcia następującego zagadnienia prawnego: Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (art. 224 i 225 Kodeksu cywilnego) wówczas, gdy oddał nieruchomość w posiadanie zależne?

Problem ten wyłonił się w sprawie reprywatyzacyjnej dotyczącej gruntów warszawskich, w której następcom prawnym dawnych właścicieli zwrócono w naturze część przedwojennego budynku obejmującą mieszkania zajmowane przez lokatorów. Dawni właściciele nieruchomości wystąpili następnie przeciwko miastu stołecznemu Warszawa z pozwem o zapłatę za bezumowne korzystanie z budynku dekretowego (w okresie przed jego zwrotem) i to w tym postępowaniu wyłoniło się ww. zagadnienie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu.

Sąd Najwyższy przystąpił do rozstrzygnięcia tego zagadnienia w składzie 3-osobowym, jednak na posiedzeniu 22 czerwca 2016 r. (III CZP 12/16) postanowił przedstawić omawiany problem prawny poszerzonemu składowi Sądu Najwyższego, który w składzie 7 Sędziów podjął 19 kwietnia 2017 r. następującą uchwałę (III CZP 84/16): Korzystanie z nieruchomości przez posiadacza samoistnego, który oddał rzecz do używania najemcy, polega wyłącznie na pobieraniu pożytków cywilnych (art. 224 i 225 Kodeksu cywilnego).

Treść tej uchwały odpowiada stanowisku zajmowanemu w sprawie przez miasto stołeczne Warszawa, któremu doradzali Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo również w poniższych komunikatach:

Bądź na bieżąco z DZP