Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Kolejna wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

04.09.2017

Praktyka Nieruchomości z sukcesem reprezentowała (bezpośredniego) spadkobiercę właściciela nieruchomości przy Al. Róż, odzyskanej w trybie dekretu warszawskiego, w sprawach dotyczących unieważnienia decyzji administracyjnych wydanych przed 1990 r. i orzekających o sprzedaży na rzecz osób trzecich lokali w przedwojennym budynku (spełniającym warunki z art. 5 ww. dekretu) znajdującym się na zwróconej nieruchomości.

W pięciu wyrokach – z 2 czerwca 2017 r. (I OSK 2136/15) oraz z 1 września 2017 r. (I OSK 2180/15, I OSK 2345/15, I OSK 2386/15 i I OSK 2325/16) – NSA przełamał wieloletnią linię orzeczniczą i zgodnie ze stanowiskiem DZP orzekł, że organem właściwym do orzekania w sprawach stwierdzenia nieważności (niezgodności z prawem) wydawanych przed 1990 r. decyzji administracyjnych dotyczących sprzedaży na rzecz osób trzecich lokali w budynkach dekretowych (spełniających warunki z art. 5 dekretu warszawskiego) jest Wojewoda Mazowiecki, a nie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.

Uzyskane przez DZP wyroki NSA mają ponadto istotne odniesienie cywilistyczne, bowiem decyzje nadzorcze wydawane dotychczas przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie (a więc – w świetle ww. wyroków – organ niewłaściwy) i orzekające o bezprawności zapadłych przed 1990 r. decyzji administracyjnych dotyczących sprzedaży na rzecz osób trzecich lokali w budynkach dekretowych (spełniających warunki z art. 5 dekretu warszawskiego) stanowią również częstą podstawę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa.

Sprawę w imieniu DZP prowadzili Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej oraz zagadnieniach dotyczących stosowania procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej w sprawach nieruchomościowych.

Bądź na bieżąco z DZP