Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Sąd Najwyższy: kim jest Serbia, jak nie cudzoziemcem?

13.03.2014

Kancelaria DZP odniosła kolejny znaczący sukces w głośnej sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Al. Ujazdowskich 23 w Warszawie. 13 marca 2014 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie, którym oddalił skargę kasacyjną Republiki Serbii w precedensowej i budzącej powszechne zainteresowanie sprawie o stwierdzenie zasiedzenia przez Serbię tej nieruchomości. Kancelaria DZP reprezentowała w tym sporze rodzinę Gawrońskich, która odzyskała nieruchomość w trybie przepisów dekretu warszawskiego z 1945 r.

Wydanie postanowienia oznacza definitywne zakończenie istotnej części sporów prowadzonych przez Republikę Serbii z rodziną Gawrońskich o ich nieruchomość. Postanowienie Sądu Najwyższego (I CSK 47/13) wskazuje jednocześnie, że niepoparte tytułem prawnym posiadanie nieruchomości w Polsce przez placówkę dyplomatyczną państwa obcego (co może dotyczyć również innych placówek dyplomatycznych, które zajęły swoje nieruchomości jeszcze przed 1989 r.) ma z zasady charakter zależny, zaś zmiana charakteru tego posiadania nie może nastąpić bez zgody Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo Sąd Najwyższy potwierdził, że nabycie przez państwo obce nieruchomości w Polsce w drodze zasiedzenia wymaga uzyskania zezwolenia MSW na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, oczywiście z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień umów międzynarodowych.

Sprawę w imieniu DZP prowadzili Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Więcej informacji na temat tej sprawy znajdą Państwo w zakładce Media i publikacje.

Bądź na bieżąco z DZP