Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Zasiedzenie budynku dekretowego jest dopuszczalne

24.05.2013

23 maja 2013 r. Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie i przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania głośną sprawę dotyczącą zasiedzenia przez Skarb Państwa budynku dekretowego przy Pl. Dąbrowskiego/ul. Kredytowej w Warszawie.

W sprawie tej (I CSK 619/12), w której DZP od wielu lat reprezentowała jednego z uczestników (znaną spółkę wydawniczą), Sąd Najwyższy przychylił się do poglądu wyrażonego już wcześniej w – uzyskanym również przy udziale DZP – wyroku z 17 kwietnia 2008 r. (I CSK 500/07). Zdaniem Sądu Najwyższego nie ma systemowych przeszkód do zasiedzenia, w tym także przez Skarb Państwa, budynku dekretowego (wyłącznie odrębnej nieruchomości budynkowej). Jednocześnie Sąd Najwyższy przypomniał o konieczności rygorystycznego badania okoliczności dotyczących siły wyższej odnoszonej do ogólnej sytuacji społeczno-politycznej w okresie przed 1989 r. jako potencjalnej przesłanki zawieszenia biegu zasiedzenia.

Sprawę w imieniu DZP prowadzili Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Bądź na bieżąco z DZP