Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Kolejny sukces DZP w sporze z Serbią

07.03.2013

Kancelaria DZP odniosła kolejny sukces w głośnej sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Al. Ujazdowskich 23 w Warszawie. Wyrokiem z 7 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Republiki Serbii od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę Serbii na decyzje MSWiA (obecnie MSW) odmawiające wydania zezwolenia na nabycie przez Serbię tej nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Tym samym pomyślnie dla rodziny Gawrońskich, reprezentowanej przez Lecha Żyżylewskiego, Partnera, i Piotra Gołaszewskiego, Associate, zakończył się kolejny wątek sporu z Republiką Serbii dotyczącego dawnej siedziby ambasady tego kraju w Warszawie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OSK 201/12) jest precedensowy z dwóch względów. Po pierwsze potwierdza, że nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w Polsce w drodze zasiedzenia wymaga uzyskania zezwolenia MSW (jak dotąd sądy administracyjne nie miały okazji wyraźnie wypowiedzieć się w tej kwestii). Po drugie orzeczenie wskazuje, iż do nabycia nieruchomości w Polsce przez państwo obce (niezależnie od celu tego nabycia oraz jego podstawy, a więc zarówno w drodze czynności prawnych, jak i innych zdarzeń) niezbędne jest legitymowanie się przez państwo obce (traktowane jako zagraniczna osoba prawna) zezwoleniem MSW wydanym na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, oczywiście z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień umów międzynarodowych.

Więcej informacji na temat tej sprawy znajdą Państwo w zakładce Media i publikacje.

Bądź na bieżąco z DZP