Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - reprezentowaliśmy klienta z branży farmaceutycznej

05.07.2019

Reprezentowaliśmy klienta z branży farmaceutycznej w postępowaniu skargowym przed Komisją Europejską w sprawie naruszenia przez przepisy polskiej ustawy o podatku akcyzowym regulacji unijnych w zakresie zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji leków.

Postępowanie przed Komisją Europejską, zainicjowane w 2013 r., dotyczyło przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Przepisy te nie przewidują możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego importowanego z państw trzecich poza procedurą zawieszenia akcyzy, a ta z kolei mogła zostać zastosowana wyłącznie w odniesieniu do nabycia wewnątrzwspólnotowego z państw UE, a także w transakcjach krajowych. Stanowisko polskiej administracji wskazujące, że wspomniane przepisy są zgodne z prawem UE, nie zostało zaakceptowane przez KE, która poinformowała o wszczęciu postępowania w trybie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6 czerwca 2019 r. Komisja Europejska wydała uzasadnioną opinię wzywającą Rzeczpospolitą Polską do dostosowania do przepisów UE krajowych praktyk dotyczących zwolnień podatkowych dla importowanego alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji leków.

Obowiązujące obecnie polskie przepisy nie przewidują możliwości realizacji zwolnienia alkoholu etylowego do produkcji leków z akcyzy poprzez jej zwrot w sytuacji, gdy została ona zapłacona po zapłaceniu cła. Zdaniem Komisji Europejskiej praktyka ta jest sprzeczna z przepisami prawa UE w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych oraz z zasadą proporcjonalności (dyrektywa Rady 92/83/EWG).

Strona polska jest obecnie zobowiązana do podjęcia działań zmierzających do modyfikacji przepisów w przeciągu dwóch miesięcy, ponieważ w przeciwnym razie, jak wynika z komunikatu, Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo, że postępowanie zainicjowane przez Komisję Europejską w następstwie skargi złożonej przez DZP może przyczynić się do zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym, co w konsekwencji może pozwolić branży farmaceutycznej na ułatwienie w importowaniu do Polski surowców zawierających alkohol etylowy używanych do produkcji leków.

Z ramienia DZP klientowi doradzali Artur Nowak, Partner Współzarządzający Praktyką Podatkową, Jan Czerwiński, Senior Tax Manager oraz Paweł Suchocki, Tax Manager, z Praktyki Podatkowej.

Informacje na temat tej sprawy znajdą Państwo również w naszym wcześniejszym wpisie

 

Bądź na bieżąco z DZP