Czym są skuteczne rozwiązania prawne?

Ugoda w sporze pomiędzy SPAR Polska a SPAR International i SPAR Group

Sukces DZP – ugoda w sporze pomiędzy SPAR Polska a SPAR International i SPAR Group

11.02.2020

Autorzy:
Paweł Lewandowski
Dr Marek Świątkowski
Maciej Orkusz
Dr Radosław Poprawski
Joanna Sobolewska
Damian Cieśla

DZP doradzało SPAR Polska z Grupy Bać-Pol, dotychczasowemu operatorowi sieci w Polsce, w głośnym sporze ze SPAR International i SPAR Group dotyczącym prawa do marki SPAR w Polsce.

SPAR Polska zawarł trójstronne porozumienie z SPAR Group z RPA (Wasz Sklep Spar) oraz SPAR International dotyczące przyszłości marki i sieci handlowej SPAR w Polsce. Ugodę osiągnięto po długich i skomplikowanych negocjacjach, w obliczu trwających kilkunastu postępowań toczących się w Polsce i za granicą.

Jedną z istotnych osi sporu było to, czy umowa licencyjna została wypowiedziana prawidłowo. Tę kwestię rozstrzygał sąd w Holandii. Ponadto, w sądach krajowych toczyło się kilkanaście innych postępowań. Wynegocjowana ugoda pozwoliła polubownie zakończyć konflikt.

Z ramienia DZP, pod kierownictwem Marka Świątkowskiego, SPAR Polska doradzali: Paweł Lewandowski, Maciej Orkusz i Joanna Sobolewska z Praktyki Postępowań Spornych oraz Damian Cieśla i Radosław Poprawski z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć.

Bądź na bieżąco z DZP