Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Praktyka Podatkowa uzyskuje korzystny dla podatnika wyrok WSA w trybie tzw. autokontroli

05.08.2021

Praktyka Podatkowa z powodzeniem reprezentowała klienta w sporze z organami podatkowymi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku. Sprawa dotyczyła zastosowania przepisów podatkowych o pozorności czynności prawnych. Organy zarzucały naszemu klientowi unikanie opodatkowania, a kwota zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiła około 1 mln zł. 

Co ważne, WSA w Białymstoku wydał swój wyrok w trybie autokontroli wydanego wcześniej orzeczenia (art. 179a PPSA). Pierwotnie sąd wydał wyrok na niekorzyść podatnika, utrzymując w mocy decyzje organów podatkowych. Dzięki skardze kasacyjnej złożonej przez DZP, której podstawy sąd uznał za „oczywiście usprawiedliwione”, sąd uchylił swój pierwotny wyrok oraz uprzednie decyzje organów podatkowych. Warte podkreślenia jest to, że sądy administracyjne niezwykle rzadko stosują ten tryb w sprawach podatkowych.

Dodatkowej wagi sprawie dodaje fakt, że ma ona charakter optymalizacyjny. WSA dostrzegł korzyść podatkową podatnika, jednak uznał, że w roku 2014 (którego dotyczyła sprawa) działania podjęte przez podatnika były legalne. Organy podatkowe nie dysponowały zatem przepisami pozwalającymi na kwestionowanie transakcji przeprowadzonych zgodnie z innymi przepisami podatkowymi. W ocenie WSA takiej podstawy nie stanowią w szczególności przepisy o pozorności (art. 199a §2 Ordynacji podatkowej).  

Na marginesie głównych motywów rozstrzygnięcia, WSA w Białymstoku wskazał, że nie jest możliwe traktowanie transakcji „wymiany udziałów” jako czynności faktycznie prowadzącej do zawarcia przez podatnika umowy powiernictwa, bowiem nie dochodzi do spełnienia wszystkich warunków takiej umowy.

Sprawę z ramienia DZP prowadzili prawnicy i doradcy podatkowi z Praktyki Podatkowej: Artur Nowak oraz  Joanna Wierzejska, Partnerzy Współzarządzający Praktyką, Grzegorz Sprawka, Senior Tax Manager, i Michalina Woźny, Tax Consultant.

 

Bądź na bieżąco z DZP