Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Kancelaria doradzała PLL LOT S.A. przy sprzedaży LOT AMS Sp. z o.o. - spółki zajmującej się serwisowaniem i naprawą samolotów. Wartość transakcji to kwota rzędu kilkuset milionów PLN.

Transakcja była bardzo złożona ponieważ wiązała się z zawarciem aneksów do kilkudziesięciu umów regulujących wszystkie obszary współpracy pomiędzy obiema spółkami.

Projekt został zrealizowany przez Praktykę Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, pod kierunkiem dr. Marka Świątkowskiego. Prace koordynował Igor Barcew.
W doradztwo był zaangażowany multidyscyplinarny zespół ekspertów z Praktyk: Nieruchomości - Konrad Bisiorek - kwestie związane z dostawą mediów i służebnością, Infrastruktury i Energetyki – Anna Glapa – ocena zgodności transakcji pod kątem przepisów o pomocy publicznej, Prawa Farmaceutycznego – Marta Balcerowska – ocena z punktu widzenia zgodności z prawem konkurencji przyjętych rozwiązań, IP&TMT – dr Marlena Wach – doradztwo w zakresie częstotliwości radiowych oraz Podatkowej – Joanna Wierzejska – ocena podatkowych skutków sprzedaży.

Bądź na bieżąco z DZP