Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP reprezentowało Gaz-System przy budowie Baltic Pipe

27.09.2022

DZP reprezentowało Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System przy budowie Baltic Pipe, strategicznego projektu infrastrukturalnego mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzięki tej wspólnej inwestycji polskich i duńskich operatorów systemów przesyłowych gazu powstał nowy korytarz dostaw na rynku europejskim.

Nasza kancelaria wspierała klienta zarówno w kwestiach zamówieniowych jak i kontraktowych dotyczących budowy  morskiej oraz lądowej części projektu.

Z ramienia kancelarii DZP projekt realizował interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Partnerów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Pawła Grzejszczaka i Katarzynę Kuźmę oraz Wojciecha Hartunga, Counsela.

O wcześniejszych etapach naszego doradztwa przy tym projekcie można przeczytać tutaj:

Szczegóły doradztwa DZP przy budowie Baltic Pipe:

I. Doradztwo zamówieniowe:

DZP doradzało Gaz-System w opracowaniu struktury zakupowej pozwalającej na terminowe wyłonienie wykonawców zarówno morskiej, jak i lądowej części projektu Baltic Pipe, w tym w zakresie wypracowania regulacji stanowiących podstawy prowadzenia konkurencyjnych procesów wyboru wykonawców.

Zespół zamówień publicznych DZP świadczył również kompleksowe doradztwo w ramach samych postępowań przetargowych, w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania oraz oceny ofert i wyboru wykonawcy.

W odniesieniu do morskiej części projektu DZP uczestniczyło w dwóch kluczowych postępowaniach prowadzonych przez Gaz-System prowadzących do wyłonienia generalnego wykonawcy podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe oraz dostawcy rur dla tego odcinka.

W zakresie lądowej części projektu DZP udzielało wsparcia w postępowaniach przetargowych na wybór wykonawców lądowych odcinków gazociągu w Polsce, m.in. w następujących postępowaniach:

  •  rozbudowa Tłoczni Gazu w Goleniowie
  •  rozbudowa Tłoczni Gazu w Odolanowie
  •  rozbudowa Tłoczni Gazu w Gustorzynie
  •  budowa gazociągu łączącego podmorski gazociąg Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłu gazu
  •  budowa gazociągu DN1000 Goleniów-Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

II. Doradztwo kontraktowe

W odniesieniu do części morskiej projektu DZP przygotowało projekty umów na potrzeby wyboru zarówno dostawcy rur, jak i generalnego wykonawcy gazociągu, a także pełniło wiodącą rolę w negocjacjach z uczestnikami postępowań przetargowych. DZP przygotowywało poszczególne wersje obu umów po kolejnych rundach negocjacji, a także świadczyło pomoc prawną w trakcie samych negocjacji oraz przy uzgadnianiu strategii negocjacyjnej klienta. Negocjacje prowadzone były z wiodącymi międzynarodowymi koncernami działającymi w sektorze (w każdym postępowaniu negocjacje prowadzone były z trzema firmami). Umowy zostały przygotowane zgodnie z międzynarodowym standardem LOGIC, powszechnie stosowanym dla wszystkich rodzajów inwestycji  w obszarach morskich (offshore).

Praca miała charakter przełomowy - standardy LOGIC nie były wcześniej stosowane w Polsce na taką skalę, dla tak dużych projektów o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. DZP doprowadziło do zawarcia obu tych kontraktów.

DZP świadczyło również pomoc prawną przy realizacji obu kontraktów LOGIC (umowy z Europipe GmbH i Saipem Ltd.), w zakresie interpretacji postanowień umownych, sporządzaniu aneksów zmieniających umowy, wyjaśnianiu kwestii mogących prowadzić do sporów z wykonawcami, a także przy dokonywaniu uzgodnień związanych z rozliczaniem wykonanych prac. Nasze doradztwo obejmowało również wprowadzenie jednolitego mechanizmu "mutual hold harmless" obejmującego wszystkich wykonawców realizujących prace dla Gaz-Systemu na projekcie Baltic Pipe, w tym wykonawców zakontraktowanych na podstawie umów innych niż kontrakty LOGIC podpisane z udziałem DZP.

Bądź na bieżąco z DZP