Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Doradztwo dla BNP Paribas w rundzie inwestycyjnej startupu oferującego mierzenie śladu węglowego

30.11.2023

Klientem DZP był Bank BNP Paribas, który razem z funduszem Tangent Line, Aligo VC oraz czwórką Aniołów Biznesu zainwestował w Envirly, polski startup rozwijający platformę do zarządzania śladem węglowym organizacji i raportowania danych niefinansowych. Dzięki finansowaniu pozyskanemu w ramach tej rundy Envirly otrzymała łącznie 6 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozwój technologii i powiększenie zespołu. Wysokość pozyskanych środków czyni przedsięwzięcie jedną z największych inwestycji seedowych w Europie Środkowo-Wschodniej w firmę rozwijającą narzędzia z kategorii compliance ESG.

Platforma tworzona przez Envirly umożliwia agregację danych niefinansowych i automatyzację raportowania, wspierając przedsiębiorców w dekarbonizacji i zielonej transformacji. Jest także odpowiedź startupu na kluczowe w zakresie ESG regulacje unijne (m.in. CSRD, CSDD), które w najbliższym czasie będą wpływały na funkcjonowanie dużych i średnich firm.

Inwestycja poczyniona przez klienta DZP jest natomiast kolejnym krokiem w realizacji programu Bank Zielonych Zmian, którego celem jest m.in. wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz rozwijanie oferty ekologicznych produktów i usług. To także wynik konkursu Office Hours, autorskiego programu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w Banku BNP Paribas.

Doradztwo DZP prowadzone przez Macieja Zajdę i Katarzynę Wójcik na rzecz BNP Paribas obejmowało przede wszystkim negocjacje warunków inwestycji, weryfikację umowy inwestycyjnej i pozostałej dokumentacji transakcyjnej oraz przeprowadzenie badania due diligence. Za kwestie związanie z weryfikacją zgodności założeń oprogramowania Envirly z wymogami GHG Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard odpowiadała Joanna Róg-Dyrda koordynująca wszelkie aspekty związane z wymogami dotyczącymi raportowania ESG.

Bądź na bieżąco z DZP