Dr Joanna Róg-Dyrda

Counsel

+48 729 055 209     joanna.rog-dyrda@dzp.pl
  • Specjalizuje się w doradztwie na rzecz spółek publicznych i emitentów.
  • Doradza w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego oraz ESG.
  • Doradza domom maklerskim, funduszom inwestycyjnym, bankom czy instytucjom płatniczym przy sporządzaniu ofert prywatnych i publicznych akcji, emisjach obligacji, programach motywacyjnych, a także w zakresie bieżącego doradztwa w kwestii wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów, członków ich organów i akcjonariuszy.
  • Posiada doświadczenie w obszarze compliance.
  • Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego.
  • Ukończyła Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration.
  • Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP