Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Skuteczne doradztwo dla Bogl a Krysl przy budowie dróg w Polsce

20.02.2013

Eksperci z Praktyk Infrastruktury i Energetyki oraz Postępowań Spornych kancelarii DZP doradzali czeskiej spółce Bogl a Krysl, k.s. tworzącej liczne konsorcja z polskimi partnerami, przy realizacji ważnych i prestiżowych projektów drogowych w Polsce, w tym odcinków autostrady A2.

Doradztwo obejmowało m.in. weryfikację roszczeń wniesionych w przeszłości na podstawie kontraktów FIDIC, w tym analizę stanowiska inżyniera kontraktu w sprawie powyższych roszczeń oraz bieżące doradztwo kontraktowe w kontekście potencjalnego sporu sądowego z inwestorem – Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto doradzaliśmy klientowi w sporze sądowym z GDDKiA, gdzie m.in. uzyskaliśmy dla niego zabezpieczenie sądowe wobec GDDKiA dotyczące wykonywania praw z gwarancji bankowych, na kwotę 120 mln PLN.

Nasze prace obejmowały również analizę roszczeń wobec DSS - byłego członka konsorcjum, obecnie w upadłości układowej. Ta część doradztwa obejmowała roszczenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między członkami konsorcjum (w szczególności w świetle odstąpienia od kontraktu przez syndyka DSS), płatności dokonanych na rzecz podwykonawców i wsparcia finansowego udzielonego DSS oraz zgłoszenie roszczeń wobec DSS w postępowaniu układowym.

Projekty realizowali prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki pod kierownictwem Marcina Krakowiaka - Tomasz Darowski i Małgorzata Wężyk, oraz z Praktyki Postępowań Spornych pod kierownictwem Pawła Lewandowskiego - Paweł Paradowski i Maciej Orkusz.

Bądź na bieżąco z DZP