Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Wygrana DZP: Sąd Okręgowy w Poznaniu potwierdził rozstrzygnięcie KIO w sprawie odbioru odpadów

18.12.2014

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Paweł Lewandowski
Maciej Orkusz
Wojciech Hartung

18 grudnia Sąd Okręgowy w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy Odwoławczy, oddalił skargę wniesioną od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie dotyczącej odbioru odpadów z terenu aglomeracji poznańskiej. Tym samym potwierdzone zostało rozstrzygnięcie jakie zapadło przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach połączonych KIO 1419/14, KIO 1420/14, KIO 1426/14.

Dotyczyło ono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". We wskazanym postępowaniu, Zamawiający wybrał w 4 sektorach aglomeracji ofertę złożoną przez konsorcjum spółek FB Serwis SA z siedzibą w Warszawie oraz Cespa Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares SA z siedzibą w Barcelonie. Wybór oferty polsko-hiszpańskiego konsorcjum został zaskarżony najpierw w drodze odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie w drodze skargi do Sądu Okręgowego.

Kancelaria DZP doradzała powyższemu konsorcjum zarówno na etapie przygotowywania zwycięskiej oferty, na etapie postępowania odwoławczego toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również w postępowaniu sądowym przez Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Kluczowymi prawnikami zaangażowanymi w doradztwo w ramach postępowania sądowego przez Sądem Okręgowym w Poznaniu byli: Katarzyna Kuźma (Partner), Paweł Lewandowski (Partner), Karolina Szymczak (Senior Associate), Maciej Orkusz (Senior Associate) oraz Michał Wojciechowski (Associate).

Bądź na bieżąco z DZP