Jeżeli poniższa wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj

segr
   
logo

Alert prawny | Nowelizacja Kodeksu pracy | 08.2015

Szanowni Państwo,

W piątek, 21 sierpnia, w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę nowelizującą Kodeks pracy m.in. w zakresie terminowych umów o pracę. Zmiany wejdą w życie po upływie 6 miesięcy ich od ogłoszenia, a więc obowiązywać będą od 21 lutego 2016 r.

Już teraz Państwa uwadze przedstawiamy kluczowe założenia wprowadzanych zmian oraz przepisy przejściowe im towarzyszące (dla przejrzystości ujęte w formie tabeli wraz z odpowiednimi przykładami).

Co się zmieni?

  • Likwidacja umów: na zastępstwo, na czas wykonania określonej pracy,
  • Umowa na okres próbny: doprecyzowanie celu, możliwość ponownego jej zawarcia z tym samym pracownikiem dla pracy innego rodzaju od razu oraz dla pracy tego samego rodzaju po 3 latach,
  • Umowy na czas określony: „zasada 33 i 3”, tj. maksymalnie 33 miesiące i nie więcej niż 3 umowy; po ich upływie umowa przekształci się w umowę bezterminową (nowelizacja określa grupę wyjątków),
  • Okresy wypowiedzenia: okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, również dla umów na czas określony,
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy: zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia możliwe bez zgody pracownika.

Z poważaniem,

Bogusław Kapłon
Partner | Szef Praktyki Prawa Pracy

 


Kontakt

Rondo ONZ 1 | 00-124 Warszawa
T: +48 22 557 76 40
www.dzp.pl

 

Bogusław Kapłon | Partner
Szef Praktyki Prawa Pracy
E: boguslaw.kaplon@dzp.pl
T: 0048 61 642 4980

 


Państwa adres e-mail znajduje się w bazie osób, do których wysyłamy informacje o naszej działalności oraz alerty prawne. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać w przyszłości podobnych informacji, prosimy o wysłanie wiadomości "Nie wyrażam zgody" na adres mailing@dzp.pl