Jeżeli poniższa wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj

safe  
 

Alert prawny | Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski ostatecznie przyjął Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (GDPR), które wejdzie w życie za dwa lata, czyli w maju 2018 roku.
Rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane w Polskim porządku prawnym, bez konieczności implementowania go ustawą.

Jedną z zasadniczych i najbardziej rewolucyjnych zmian wprowadzanych przez GDPR jest przyznanie organom publicznym kontrolującym przetwarzanie danych osobowych w państwach członkowskich (w Polsce GIODO) prawa do nakładania wysokich kar pieniężnych na przedsiębiorstwa nie przestrzegające przepisów GDPR. Najsurowsze kary będą mogły sięgać nawet 4% światowego obrotu przedsiębiorstwa (jednak nie więcej niż 20 mln EUR).
W obecnym stanie prawnym, w zakresie sankcji za niezgodne przetwarzanie danych osobowych, GIODO jest kompetentne jedynie do wymierzenia grzywny przymuszającej (do 200 tys. PLN) w związku z wydaną decyzją administracyjną.

Powyższa zmiana spowoduje, że przetwarzanie danych przejdzie na całkowicie inny poziom ryzyk, a jego zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych stanie się jeszcze bardziej istotna dla przedsiębiorstw.

Ponadto, istotne zmiany będą dotyczyć w szczególności kwestii stosowania jednego prawa w sytuacji prowadzenia działalności przez administratora danych w kilku krajach UE („one stop shop”), powoływania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zgłaszania naruszeń przepisów danych osobowych, tworzenia narzędzi samoregulacji, czy wprowadzenia obowiązku uwzględnienia ochrony danych osobowych na poziomie projektowania produktów lub usług („privacy by default”).

Z poważaniem,

Bartosz Marcinkowski

 

KONTAKT

Domański Zakrzewski Palinka
Rondo ONZ 1 | 00-124 Warszawa
T: +48 22 557 76 00
www.dzp.pl

p p

Bartosz Marcinkowski | Partner
E: bartosz.marcinkowski@dzp.pl

Sylwia Kuca | Associate
E: sylwia.kuca@dzp.pl

T: +48 22 557 76 17

 

 

Państwa adres e-mail znajduje się w bazie osób, do których wysyłamy informacje o naszej działalności oraz alerty prawne. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać w przyszłości podobnych informacji, prosimy o wysłanie wiadomości "Nie wyrażam zgody" na adres mailing@dzp.pl