Jeżeli poniższa wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj

   
log  
pa

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Szanowni Państwo,

Do wejścia w życie ustawy z 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: „Ustawa”) zostały tylko trzy tygodnie. W związku z coraz częstszymi pytaniami przedsiębiorców dotyczącymi stosowania ustawy, UOKiK zorganizował 20 czerwca spotkanie informacyjne dotyczące stosowania przepisów ustawy.

Spotkanie z przedstawicielami UOKiK, w tym wiceprezes Kasztelan-¦wietlik, potwierdziło nasze przypuszczenia co do stosowania Ustawy:

 • w zakresie w jakim UOKiK nie określił do tej pory jednoznacznej wykładni przepisów – przepisy będą interpretowane na podstawie spraw poszczególnych przedsiębiorców;
 • relacje handlowe przedsiębiorców oceniane będą kompleksowo – negocjacje, umowy, ewentualne spory;
 • UOKiK nie będzie sprawował funkcji regulacyjnej – nie będzie oceniał wysokości cen produktów ani ingerował w indywidualne interesy przedsiębiorców;
 • Urząd planuje badać większość przedstawianych mu umów;
 • kontroli będą podlegać natomiast mechanizmy kształtowania cen (w tym opłat półkowych) i zasad współpracy handlowej i marketingowej, zwłaszcza w kontekście ich potencjalnej nieuczciwości;
 • działalność przedsiębiorców oceniana będzie w kontekście 3 czynników: bezpieczeństwa żywności, sytuacji konsumenta, sytuacji konkurencji na rynku właściwym.

Dla przypomnienia wskazać należy, że Ustawa:

 • wprowadza nowe kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie oceny umów na dostawy i zakup produktów rolnych i spożywczych pod kątem ich zgodności z dobrymi obyczajami handlowymi;
 • umożliwia przedsiębiorcom podejrzewającym naruszenie Ustawy złożenie zawiadomienia do Prezesa UOKiK. Kontroli w tym zakresie podlegać mogą zarówno: treść umów, negocjacje handlowe, jak i spory biznesowe między dostawcami i nabywcami produktów rolno-spożywczych;
 • przewiduje objęcie postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy zasadami prowadzenia kontroli lub przeszukań przedsiębiorców;
 • za popełnienie zakazanego czynu wprowadza karę finansowa w wysokości do 3% obrotu przedsiębiorcy. Ponadto w przypadku - choćby nieumyślnego - utrudniania przeprowadzenia kontroli lub nieudzielenia informacji żądanych przez Prezesa UOKiK, możliwe jest nałożenie kary w wysokości do 50 mln euro;
 • wchodzi w życie 12 lipca 2017 r.

W świetle wniosków płynących ze spotkania z przedstawicielami UOKiK należy podkreślić, że przepisy Ustawy będą miały znaczący wpływ na relacje handlowe podmiotów działających na rynku spożywczym oraz mogą być ¼ródłem wielu ryzyk prawnych dla przedsiębiorców. Ponieważ, jak wskazał UOKiK, nie można jednoznacznie wskazać przypadku, w którym Urząd nie podejmie interwencji, zgodnie z rekomendacją wiceprezes Kasztelan-¦wietlik, przedsiębiorcy powinni dokonać oceny obowiązujących umów i przygotować się do nowego reżimu prawnego.

Nasi eksperci z zespołu prawa ochrony konkurencji i regulacji rynku spożywczego kancelarii oferują kompleksowe doradztwo w zakresie dostosowania Państwa działalności do wymagań nowej Ustawy, wpływu Ustawy na bieżącą działalność handlową, a także zniwelowania ewentualnego ryzyka zakwestionowania dotychczasowych praktyk przez partnerów handlowych.

Celem szczegółowego omówienia Ustawy, konsekwencji jej wejścia w życie oraz możliwych do podjęcia działań prawnych proponujemy przeprowadzenie nieodpłatnego warsztatu, podczas którego odpowiemy także na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Kaczyński

 

KONTAKT

Tomasz Kaczyński | Partner | E: tomasz.kaczynski@dzp.pl
Maciej Żelewski
| Associate | E: maciej.zelewski@dzp.pl

T: +48 22 557 86 79

Domański Zakrzewski Palinka | Rondo ONZ 1 | 00-124 Warszawa
T: +48 22 557 76 00 | www.dzp.pl

 

 

Państwa adres e-mail znajduje się w bazie osób, do których wysyłamy informacje o naszej działalności oraz alerty prawne. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać w przyszłości podobnych informacji, prosimy o wysłanie wiadomości "Nie wyrażam zgody" na adres mailing@dzp.pl