Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Cykl webinariów DZP: Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

10.09.2020

Autorzy:
Tomasz Darowski
Tomasz Michalczyk
Maciej Orkusz
Beata Cieszyńska
Michał Cecerko
Kamil Pociecha

Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl spotkań dedykowany problematyce odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Zagadnienie to budzi wiele wątpliwości w praktyce inwestycyjnej, a w konsekwencji – jest przedmiotem, niejednokrotnie sprzecznych, wypowiedzi judykatury i doktryny.

Webinaria będą stanowiły platformę do dyskusji pomiędzy uczestnikami webinariów przy omawianiu konkretnych zagadnień. Cały cykl został podzielony na 3 części tematyczne, uwzględniające tradycyjny podział na źródła (podstawy prawne) odstąpienia. Każde ze spotkań zostanie zapoczątkowane zwięzłym i rzeczowym wprowadzeniem ze strony prawników DZP, a następnie zaprosimy Państwa do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom:  

1. 10 września: Ustawowe prawo odstąpienia REJESTRACJA
Prowadzący: Beata Cieszyńska, Tomasz Michalczyk, w dyskusji weźmie udział również Maciej Orkusz

Szczegółowe informacje o pierwszym wydarzeniu z cyklu znajdą Państwo poniżej.

2. 25 września: Umowne prawo odstąpienia
Prowadzący: Tomasz Darowski, Kamil Pociecha

3. 16 października: Odstąpienie na podstawie przepisów upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Prowadzący: Michał Cecerko

Zapraszamy Państwa do rejestracji na pierwsze spotkanie:

Ustawowe prawo odstąpienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych

10 września o godzinie 10.00 zapraszamy na pierwszy webinar z cyklu „Odstąpienie od umowy o roboty budowlane”.

Pierwsze spotkanie z cyklu obejmującego problematykę odstąpienia od umowy o roboty budowlane będzie poświęcone prawu odstąpienia realizowanemu na podstawie właściwych przepisów Kodeksu cywilnego (zarówno części ogólnej, jak i szczególnej prawa zobowiązań) oraz Prawa zamówień publicznych. W toku webinarium w szczególności uwzględnimy nowe regulacje zamówieniowe, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.

W ramach tego spotkania chętnie omówimy następujące zagadnienia:

  • ustawowe przesłanki wykonania prawa odstąpienia;
  • skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu;
  • sposób rozliczenia wykonanych robót.

Data: 10 września 2020 r., godz. 10.00 – 12.00 CET
Rejestracja
: do 9 września pod linkiem: https://zoom.us/webinar/register/WN_kOh9Yb6QRwS-yIbOGcxS6w  

Zachęcamy do zadawania pytań dot. tematyki webinarium. Prosimy o przesłanie pytań przez formularz rejestracyjny Zoom lub na adres: agnieszka.pakula@dzp.pl

W trakcie webinarium będzie również możliwość zadawania pytań za pomocą czatu.

Webinarium odbędzie się w aplikacji do wideokonferencji „Zoom”, kompatybilnej z większością popularnych przeglądarek internetowych. 
Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bądź na bieżąco z DZP