Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Czwartki z zamówieniami: Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

26.11.2020

Autorzy:

Dr Wojciech Hartung
Michał Wojciechowski

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Obronność i przemysł kosmiczny
Zamówienia publiczne

26 listopada o godzinie 13.00 zapraszamy na ostatnie webinarium z cyklu „Czwartki z zamówieniami”. Spotkanie pt. „Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa” poprowadzą eksperci z zespołu zamówień publicznych DZPWojciech Hartung oraz Michał Wojciechowski.

1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, której zadaniem było uporządkowanie przepisów, ale także ich dostosowanie do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb rynkowych. Podczas webinarium nasi eksperci opowiedzą o nowych regulacjach dotyczących umowy o zamówienie publiczne.

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa charakteryzują się szeregiem odmienności od tzw. zamówień klasycznych czy nawet zamówień sektorowych. W ramach nowej ustawy Prawo zamówień publicznych te odmienności także zostaną utrzymane i to tym zagadnieniem będziemy chcieli poświęcić nadchodzące webinarium.

Oprócz samego wprowadzenia do tematu zamówień obronnościowych pod nową ustawą Prawo zamówień publicznych, nawiążemy też do projektu ustawy o Agencji Uzbrojenia a także do projektu ustawy nowelizującej ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W ramach zmian wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych omówimy wspólnie:

 • najważniejsze modyfikacje w procedurze udzielania zamówień w dziedzinie obronności
  i bezpieczeństwa, w szczególności nową systematykę przepisów,
 • wpływ zasady efektywności,
 • nowe zasady dotyczące przesłanek wykluczenia i warunków udziału,
 • zmiany regulacji odnoszących się do umowy o zamówienie publiczne,
 • wpływ zmian zawartych w nowej ustawie w zakresie środków ochrony prawnej na udzielanie zamówień w reżimie obronnościowym.

Na koniec przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi dla uczestników naszego webinarium.

Spotkanie jest dedykowane zamawiającym i wykonawcom.

Data: 26 listopada 2020 r., godz. 13.00 – 15.00 CET
Rejestracja
: do 25 listopada pod linkiem: https://zoom.us/webinar/register/WN_1xXlRJCtQMqZExHHhjYP_g

Zachęcamy do zadawania pytań dot. tematyki webinarium. Prosimy o przesłanie pytań przez formularz rejestracyjny Zoom lub na adres: agnieszka.pakula@dzp.pl

W trakcie webinarium będzie również możliwość zadawania pytań za pomocą czatu.

Webinarium odbędzie się w aplikacji do wideokonferencji „Zoom”, kompatybilnej z większością popularnych przeglądarek internetowych. 
Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

O cyklu: „Czwartki z zamówieniami”

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 r.

Żeby lepiej wykorzystać czas, który pozostał na przygotowanie się do nowej rzeczywistości prawnej, zapraszamy Państwa do udziału w cyklu webinariów pt. „Czwartki z zamówieniami” poświęconych najważniejszym regulacjom prawnym zawartym w nowej ustawie PZP.

Webinaria będą stanowiły platformę do dyskusji pomiędzy uczestnikami webinariów przy omawianiu konkretnych zagadnień. Cały cykl został podzielony na 6 części tematycznych (plan poniżej) i jest dedykowany zamawiającym i wykonawcom.

Każde ze spotkań zostanie zapoczątkowane zwięzłym i rzeczowym wprowadzeniem ze strony prawników DZP z zespołu zamówień publicznych, a następnie zaprosimy Państwa do dyskusji na temat interpretacji nowych przepisów.

Spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom: 

 • 3 września: Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Michał Wojciechowski

 • 17 września: Przygotowanie (nowego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / najważniejsze zmiany w toku postępowania

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Weronika Jędrzejewska

 • 1 października: Warunki udziału i przesłanki wykluczenia po nowemu / self-cleaning

Prowadzący: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung

 • 15 października: „Odmieniona” umowa o zamówienie publiczne

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Michał Gajdek

 • 27 października: Zamówienia sektorowe

Prowadzący: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung

 • 26 listopada: Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa REJESTRACJA

Prowadzący: Wojciech Hartung, Michał Wojciechowski

Bądź na bieżąco z DZP