Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej

18.01.2024

Autorzy:

Paweł Rudolf

Praktyka:

Rynki Kapitałowe i Instytucje Finansowe

Specjalizacje:

Prawo spółek
Prawo umów
Doradztwo regulacyjne dla instytucji finansowych
Rynki kapitałowe

Rozwój technologii cyfrowych oraz kwestie cyberbezpieczeństwa niosą za sobą liczne zagrożenia dla sektora usług finansowych. Odpowiedzią na nowe wyzwania na poziomie unijnym jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (ang. Digital Operational Resilience Act - DORA).

DORA nakłada na instytucje rynku finansowego szereg obowiązków z obszaru compliance oraz zarządzania ryzykiem związanym z nadzorem nad systemami informatycznymi. Rozporządzenie wymaga także przeprowadzenia przez podmioty z sektora bankowego audytu obecnych rozwiązań i dostosowania ich do nowych wymogów.

Kwestie zapobiegania ryzyku operacyjnemu oraz procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w odniesieniu do bankowości spółdzielczej to jeden z tematów tegorocznego Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, który odbędzie się w dniach 1718 stycznia.

Paweł Rudolf
, Counsel z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, podczas drugiego dnia wydarzenia weźmie udział w sesji „Cyberbezpieczeństwo, AML, DORA – wnioski dla Banków Spółdzielczych”, podczas którego wygłosi prelekcję „Rozporządzenie DORA – implementacja w polskim sektorze bankowym”. Paweł opowie o metodach wdrożenia i dostosowania organizacji do nowych wymogów.

Konferencja organizowana jest przez Związek Banków Polskich, Spółdzielczą Grupę Bankową oraz Grupę BPS.

Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się na stronie wydarzenia.

Bądź na bieżąco z DZP